De gedroomde school
Dagblad Trouw

Zo simpel kan goed onderwijs zijn

  1. Kleine klassen, goede sfeer
  2. Vmbo-t/Havo, Havo, Vwo en Gymnasium
  3. Bètanasium én Humaniorum
  4. Weinig huiswerk
  5. Anderhalve week vakantie zelf te bepalen
  6. Veel taalreizen
  7. Global-excellence voor versterkt Engels
  8. Gewoon bekostigd, betaalbaar voor iedereen

Prettige sfeer op een kleinschalige school, waar iedereen elkaar kent. Met docenten die makkelijk te benaderen zijn. En met klassen van 16 leerlingen, ingedeeld naar niveau, waarin elke leerling alle aandacht krijgt. Dat alles zorgt er ook voor dat leerlingen onderling een goede band hebben. Met als hoogtepunten 7 tot 9 taalreizen om samen in de praktijk Engels, Frans, Duits of Spaans te leren.

Alle kans om te groeien. We bieden altijd stof op een hoger niveau aan. Bijna de helft van de Vmbo'ers haalt daardoor Havo en veel Havisten stromen op naar Vwo. Op hun beurt doen de Vwo'ers het beter dan op welke school dan ook. Ze halen meestal een dubbel examenprofiel en mogen alvast universitaire vakken volgen.

Weinig huiswerk. Doordat we voldoende tijd in het onderwijs investeren, doe je het meeste werk gewoon op school. Daar heb je immers je docenten bij de hand.

Snelste diploma. Door het goede onderwijs hoeven leerlingen bijna nooit te blijven zitten en lopen ze zelden vertraging op bij het halen van hun diploma. Het zorgt er ook voor dat iedere lichting leerlingen vrijwel de hele schoolperiode bij elkaar blijft. En dat is weer goed voor de sociale samenhang.


Fijne en plezierige school
Onderwijsinspectie

Alle ingrediënten voor geslaagd onderwijs
Dagblad NRC

Goede sfeer in de klas
Zeeuwse Courant


Reserveer tijdig

We kunnen op elke SvPO maar 80 eerstejaars leerlingen aannemen, dus reserveer tijdig.


Beproefd concept

2010 startte de eerste school in Zeeland. Inmiddels opent de vijfde school de deuren en is er toestemming van het ministerie om nog eens vier scholen te starten. Curriculum, rooster en lesmethoden zijn op alle scholen gelijk.

De scholen zijn gewoon bekostigd door de overheid, maar bieden onderwijs alsof je op een dure privé school zit.


Schoolgids

Klik hier om de schoolgids in te zien.


Disclaimer

Ondanks de kleine klassen biedt SvPO geen speciaal onderwijs. SvPO is een reguliere school voor middelbaar onderwijs, bedoeld voor enthousiaste en ambitieuze leerlingen. Behalve de kleine klassen kent SvPO geen bijzondere zorgvoorzieningen.

Ook moet SvPO niet verward worden met 'gepersonaliseerd leren'. Bij dat laatste wordt de lesstof aangepast aan de leerling. Dat maakt klassikaal onderwijs moeilijk, aangezien iedere leerling een eigen leertraject volgt. Vaak wordt 'gepersonaliseerd leren' op leerpleinen gegeven waar een groot aantal leerlingen individueel aan het werk gaat.

Bij SvPO wordt de uitleg aangepast aan iedere leerling en niet de lesstof. De lesstof is een gegeven, terwijl de begeleiding zo persoonlijk mogelijk is. Bij persoonlijk onderwijs zijn er juist wel klassikale lessen, maar dan wel in kleine klassen.


"Ik ben jarenlang directeur van een school voor havo-vwo in Leeuwarden geweest. In de jaren heb ik de klassen zien groeien naar soms 32 leerlingen. Het is dan een zegen te zien dat het ook anders kan. Deze vorm van onderwijs zou in heel Nederland geïntroduceerd moeten worden."

Gerben Kazimier - Docentbegeleider