Gun kinderen de effectiviteit van persoonlijk onderwijs

De SvPO is een stichting die zich ten doel heeft gesteld om kinderen algemeen toegang te geven tot persoonlijk voorgezet onderwijs. Dat wil zeggen onderwijs waar de docenten ruim voldoende tijd hebben om iedere leerling de aandacht en uitleg te geven die nodig is.

Om die aandacht te kunnen geven moeten de klassen niet al te groot zijn (circa 16 leerlingen) en moeten docenten over ruim voldoende onderwijstijd beschikken (circa 20% boven de gangbare norm). Bovendien moeten docenten lesmethoden hebben die adaptief genoeg zijn om met verschillen tussen leerlingen rekening te houden.

De SvPO helpt hierbij door:

  1. Bijdragen aan door de overheid bekostigde scholen te geven voor het aanstellen van extra docenten.
  2. Blauwdrukken te maken waarmee bekostigde scholen hun organisatie kunnen vereenvoudigen en de overhead beperken, zodat voldoende middelen overblijven om meer docenten aan te nemen.
  3. Bijdragen te geven aan nieuwe door de overheid bekostigde scholen voor persoonlijk onderwijs die op deze blauwdrukken zijn gebaseerd.
  4. Lesmethoden en leermiddelen waarmee persoonlijk onderwijs gegeven kan worden te laten ontwikkelen en gratis ter beschikking te stellen.
  5. Onderzoek te laten uitvoeren naar de beste manieren om persoonlijk onderwijs te geven.

De SvPO is er uitsluitend voor het algemeen toegankelijke en door de overheid bekostigde onderwijs. Particuliere onderwijsinstellingen kunnen wel gebruik maken van de lesmethoden die de SvPO voor algemeen gebruik laat ontwikkelen en ter beschikking stellen. Particuliere instellingen kunnen echter geen aanspraak maken op specifieke ondersteuning zoals bijdragen voor extra docenten.

Succesvol sinds 2007

De SvPO is zeer succesvol geweest met het bereiken van haar doelstelling. 'Persoonlijk onderwijs' is inmiddels een ingeburgerd begrip en vanaf 2009 heeft de Minister van Onderwijs toestemming gegeven voor de oprichting van 10 middelbare scholen voor persoonlijk onderwijs.
Bovendien zijn er inmiddels voor bijna alle vakken lesmethoden ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor het geven van persoonlijk middelbaar onderwijs.


"Ik ben jarenlang directeur van een school voor havo-vwo in Leeuwarden geweest. In de jaren heb ik de klassen zien groeien naar soms 32 leerlingen. Het is dan een zegen te zien dat het ook anders kan. Deze vorm van onderwijs zou in heel Nederland geïntroduceerd moeten worden."

Gerben Kazemier - Docentbegeleider