• Meeuwenlaan 134
  1022 AM Amsterdam
  bestuur@svpo.nl
 • Bankrekening: NL04 INGB 0005 1893 51
  Fiscaal nummer: 8186.21.382
 • Dhr. Ir. B.A. Soels
  Dhr. M. van Denderen MSc MA
  De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd. Dit houdt in dat ze gezamenlijk besluiten over het beleid en over de besteding van middelen.
 • Bestuurders ontvangen een vrijwilligersvergoeding van in totaal 1.700 euro per jaar.
Uw gift

Wilt u de SvPO steunen in haar missie om persoonlijk onderwijs voor elk kind in Nederland mogelijk te maken?

Maak dan 250 euro over op het bankrekeningnummer van de SvPO.

Wilt u als school een schenking doen aan SvPO?
Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden om dit te doen.

Fiscaal aftrekbaar

Omdat de SvPO een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, is uw gift bovendien aftrekbaar voor de belastingen. U kunt uw gift overmaken op de bankrekening van SvPO.


"Het grote voordeel van een kleine klas is dat een leraar je snel helpt. Heb je een vraag of snap je iets niet dan hoef je niet lang op uitleg te wachten. De lesblokken zijn lang, maar meestal worden lessen in twee blokken verdeeld. Eerst de uitleg in de klas, daarna gaan we zelf aan het werk. Dat werkt prima."

Bram Roest (14)