Ouderportaal
  •      Ik heb nog niet eerder gereserveerd
In het ouderportaal vindt u informatie over uw inschrijving en over de voortgang op school. Verder houden we via het portaal enquêtes omdat we de mening van ouders zwaar laten meewegen.

Zit uw kind al bij ons op school, dan houden we u goed op de hoogte over de voortgang. Over het onderwijs, wat er op school gebeurt, de lesstof en de vorderingen.
Les:
Log:
Vraag:
Herhaling:
Vragenlijst:
Start:
Tijd:


WasClicktijd:
WordtClicktijd:
iwoordregel:
Woordbestand: