Reserveer tijdig

SvPO Utrecht biedt persoonlijk voortgezet onderwijs als op een privé school, maar is toegankelijk voor iedereen.
  We kunnen op elke school maar 80 eerstejaars leerlingen aannemen. Met een reservering wordt u als eerste geïnformeerd over de informatiedagen en krijgt u voorrang als u daarna wil inschrijven.
-Les op maat. Een hoger niveau voor wie makkelijk leert. Extra uitleg voor wie moeilijker leert.
-Kleine klassen (16 leerlingen) van gelijk niveau.
-Weinig huiswerk, want alleen op school heb je je docent bij de hand.
-Hoge opstroom naar Havo en naar Vwo.
-Zittenblijven of zakken een zeldzaamheid door goede persoonlijke begeleiding.
-Bachelor vakken voor Vwo'ers ter voorbereiding op studie.
-Snipperdagen om vakanties deels zelf te bepalen.

Let op: De belangstelling voor de school is groot, dus reserveer tijdig. Met een reservering wordt u als eerste geïnformeerd over de informatiedagen en krijgt u voorrang als u daarna wil inschrijven.
 
E-mail*)   Wachtwoord: 
Voorletters:    Tussenvoegsel: 
Achternaam:    M/V:
Straat:    Huisnummer: 
Plaats:    Postcode: 
Kinderen:    Telefoon: 
*) U kunt meerdere e-mail adressen opgeven door ze met punt-komma (;) te scheiden. Elk e-mail adres gebruikt wel hetzelfde wachtwoord voor het ouderportaal.
     Ik heb al eerder gereserveerd